Pirkinių krepšelis

Pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šių pirkimo taisyklių, su jose nurodytais dokumentais ir kita informacija, paskirtis suteikti UAB "Sporto technika" elektroninės parduotuvės www.SportoTechnika.lt, www.SportaTehnika.lv, www.SpordiTehnika.ee pirkėjams ir kitiems asmenims informaciją apie parduodamų prekių ir paslaugų pirkimo sąlygas.
1.2. Šiose UAB "Sporto technika" taisyklėse naudojamos sąvokos, kurios nurodytos mažąja ar didžiąja raide, nurodytos vienaskaitos ar daugiskaitos forma, šiose taisyklėse turi šias reikšmes:
1.2.1. Pardavėjas – komercinės veiklos subjektas UAB "Sporto technika", Lietuvos Respublikoje registruoto juridinio asmens kodas 300135944, PVM mokėtojo kodas LT100014451817, registruotos buveinės adresas J. Jasinskio g. 1, LT-01400 Vilnius.
1.2.2. www.sportotechnika.lt, www.sportatehnika.lv, www.sporditehnika.ee – elektroninė prekių parduotuvė.
1.2.3. Pirkėjas – veiksnus fizinis ar juridinis asmuo, perkantis prekes elektroninėje parduotuvėje.
1.2.4. Taisyklės – šios prekių pirkimo taisyklės elektroninėje parduotuvėje kartu su jose esančiomis konkrečiomis nuorodomis į informacines skiltis, kurios yra neatsiejama Taisyklių dalis.
1.2.5. Šalis – Pirkėjas ar Pardavėjas kiekvienas atskirai, o kartu gali būti vadinami Šalimis.
1.2.6. Prekės – elektroninėje parduotuvėje siūlomos ar Pirkėjo įsigyjamos prekės bei paslaugos.
1.2.7. Sutartis – sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dėl Prekių įsigijimo.
1.2.8. Privatumo politika – Pirkėjo asmens duomenų tvarkymo, kaupimo ir saugojimo elektroninėje parduotuvėje taisyklės.
1.3. Šios Taisyklės yra privalomos sudarant Sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Prekių ar Paslaugų įsigijimo. Pirkėjas, prieš apsispręsdamas atlikti Prekių ar Paslaugų užsakymą elektroninėje parduotuvėje www.SportoTechnika.lt, www.SportaTehnika.lv, www.SpordiTehnika.ee, privalo atidžiai perskaityti šias Taisykles ir visas jose pateiktas nuorodas į informacines skiltis. Atsakomybė už nesusipažinimą su Taisyklėmis tenka Pirkėjui.
1.4. Taisyklės yra neatsiejama Sutarties dalis, kuriose nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos. Pirkėjas privalo sutikti su Taisyklėmis bei Privatumo politika. Jei Pirkėjas atsisako susipažinti ir sutikti su Taisyklėmis ir Privatumo politika, Pirkėjas negali užbaigti Prekių ar Paslaugų įsigijimo ir sudaryti Sutarties.
1.5. Pardavėjas turi teisę keisti Taisykles. Pirkėjui, prieš kiekvieną užsakymo atlikimą, rekomenduojama peržiūrėti Taisykles, siekiant įsitikinti, kad supranta visas Sutarties sudarymo sąlygas ir ar su visomis sąlygomis sutinka. Apie Taisyklių atnaujinimą Pirkėjas bus informuojamas įsigydamas Prekės pirmą kartą po naujų Taisyklių paskelbimo.
1.6. Pirkėjas turi susipažinti ir su Pardavėjo paskelbta Privatumo politika. Dėl teisių, susijusių su asmens duomenų tvarkymu ar nesutikimo su tvarkymu Pirkėjas gali kreiptis į Pardavėją Privatumo politikoje nurodyta tvarka.

2. Prekių užsakymas, sutarties sudarymas

2.1. Pirkėjas gali užsakyti prekes ar paslaugas elektroninėje parduotuvėje.
2.2. Elektroninėje parduotuvėje pateikiamos Prekių nuotraukos yra informacinio – iliustracinio pobūdžio. Tikroji prekių išvaizda gali skirtis dėl Pirkėjo įrenginio, naudojamo užsakymo pateikimui, ekrano rezoliucijos ar spalvų iškraipymo. Pardavėjas siekia pateikti maksimaliai tikrovę atitinkančius Prekės iliustracinius atvaizdus, tačiau Pirkėjas supranta, kad Prekė realybėje gali skirtis. Prekės įpakavimas taip pat gali skirtis, nei yra pavaizduota.
2.3. Prekės, pateikiamos elektroninėje parduotuvėje, yra prieinamos. Tuo atveju, jei Pardavėjas nebeturi galimybės Pirkėjui pateikti jo užsakytos prekės, Pirkėjas nedelsiant apie tai informuojamas Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis ir Pirkėjo užsakymo vykdymas yra nutraukiamas. Pirkėjas aiškiai patvirtina, kad supranta, jog Prekės užsakymas gali būti atšauktas, o pinigai už Prekės užsakymą grąžinti Pirkėjui, jei Pardavėjas dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių kliūčių negali pateikti Prekės pirkėjui.
2.4. Prekių užsakymą gali pateikti:
2.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, kuriems sukako 18 (aštuoniolika) metų;
2.4.2. fiziniai asmenys nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų, turintys tėvų ar globėjų sutikimą (išskyrus emancipuotus asmenis);
2.4.3. juridiniai asmenys.
2.5. Sutikdamas su Taisyklėmis, Pirkėjas patvirtina, kad jis gali apsipirkti elektroninėje parduotuvėje.
2.6. Pirkėjas užpildo visus privalomus Prekės užsakymo pateikimo laukus ir atidžiai patikrina visą nurodytą informaciją, reikalingą Prekės užsakymo pateikimui.
2.7. Sutarties sudarymo momentas yra laikomas tada, kai Pirkėjas išsirinkęs Prekę (ir/ar papildomą paslaugą) suformuoja prekių krepšelį, įvykdo visus Prekės užsakymo pateikimo žingsnius, pasirenka Prekės užsakymo apmokėjimo būdą ir sutikęs su šiomis Taisyklėmis paspaudžia nuorodą ,,Patvirtinti užsakymą“. Pirkėjui pateikus Prekės užsakymą, išsiunčiamas detalus elektroninis laiškas su patvirtinimu apie Prekės užsakymo gavimą.
2.8. Pirkėjo Prekių užsakymo patvirtinimas reiškia, kad užsakymas pradedamas vykdyti ir tikrinama Prekės pristatymo galimybė. Patikrinus pristatymo galimybę ir paruošus užsakymą, Pardavėjas patvirtina užsakymą, išsiųsdamas elektroninį laišką apie užsakymo patvirtinimą ir Prekės išsiuntimą Pirkėjo nurodytu adresu.
2.9. PVM sąskaita - faktūra už Prekę siunčiama Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu. PVM sąskaita – faktūra išrašoma Prekės perdavimo kurjeriui ar Prekių atsiėmimo vietoje dienos data.
2.10. Jei Pardavėjas neturi galimybės įvykdyti Prekės užsakymo (dėl Prekės likučio trūkumo, Prekės tiekėjo atsisakymo pateikti Prekę arba dėl galimos Prekės kainos nurodymo klaidos elektroninėje parduotuvėje, Pardavėjas nedelsiant informuoja Pirkėją jo nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu, kad užsakymo įvykdymas negalimas. Pardavėjas tokiu atveju nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 7 (septynias) darbo dienas grąžina Pirkėjui sumokėtus pinigus už Prekę.

3. Apmokėjimo tvarka ir terminai

3.1. Prekės kaina nurodoma elektroninėje parduotuvėje prie Prekės aprašymo. Prekių kainos nurodomos su PVM dydžiu, galiojančiu Prekės užsakymo momentu. Prekės kaina neapima pristatymo išlaidų. Pristatymo kainos ir sąlygos nurodomos skiltyje Informacija apie pristatymą.
3.2. Prekės kaina po Prekės užsakymo patvirtinimo negali būti keičiama, išskyrus atvejus, kai nepaisant Pardavėjo protingų ir maksimalių pastangų užtikrinti kainų teisingumą Prekės užsakymo momentu, Prekės kaina pakito dėl elektroninės parduotuvės informacinių sistemų techninių klaidų, akivaizdžių apsirikimo klaidų ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių (kurios įrodytinos). Tokiu atveju Pardavėjas, prieš patvirtindamas Prekės užsakymą, raštu informuoja Pirkėją ir pasiūlo Pirkėjui Prekę užsakyti teisinga kaina arba atšaukti Prekės užsakymą. Jei Pirkėjas nesutinka įsigyti Prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 3 (tris) darbo dienas. Prekės užsakymas nėra vykdomas, kol negaunamas Pirkėjo atsakymas. Atšaukus Prekės užsakymą, Pirkėjui nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas grąžinama visa jo sumokėta suma už pateiktą užsakymą.
3.3. Prekės užsakymas gali būti apmokamas:
3.3.1. elektronine bankininkyste;
3.3.2. mokėjimo pavedimu;
3.3.3. grynaisiais pinigais ar bankine kortele pristatymo metu;
3.3.4. naudojantis lizingo bendrovių teikiama vartojimo kredito paslauga.
3.4. Atsiskaitant elektronine bankininkyste papildomi mokesčiai nėra skaičiuojami. Mokant elektronine bankininkyste papildomai bankas gali nuskaičiuoti mokestį, lygų transakcijos mokesčiui banko viduje.
3.5. Atsiskaitant banko pavedimu papildomi mokesčiai nėra skaičiuojami. Mokant banko pavedimu papildomai bankas gali nuskaičiuoti mokestį, lygų transakcijos mokesčiui banko viduje arba į kitą banką, priklausomai kokio banko paslaugomis Pirkėjas naudojasi.
3.6. Prekės pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti tada, kai Pardavėjas patvirtina užsakymo įvykdymo galimumą ir pradeda jo vykdymą bei, po to kai:
3.6.1. Pardavėjas gauna apmokėjimą už Prekę;
3.6.2. Pardavėjas gauna patvirtinimą dėl finansavimo suteikimo;
3.6.3. patvirtinamas Prekės užsakymas, kai Pirkėjas pasirenka atsiskaitymo būdą – grynais.
3.7. Detalesnė informacija apie apmokėjimo būdus ir mokesčius pateikiama skiltyje Atsiskaitymo būdai.

4. Prekių pristatymas

4.1. Prekės Pirkėjui gali būti pristatomos vienu iš būdu:
4.1.1. pristatymas per kurjerių tarnybą;
4.1.2. atsiėmimas adresais paskelbtais skiltyje Apie mus / Mūsų kontaktai (Prieš tai iš anksto suderinus su įmonės darbuotoju).
4.2. Pasirinkus siuntos pristatymą per kurjerių tarnybą:
4.2.1. siunta pristatoma iki daugiabučio namo laiptinės ar individualaus namo durų. Prekių iškrovimo ir užnešimo paslaugos neįeina į Prekės pristatymo kainą ir užsakomos jei paslauga priėnama užsakymo metu iki apmokėjimo už Prekes. Jeigu užnešimo paslauga nepriėnama užsakymo metu, būtina suderinti su įmonės darbuotoju kontaktais nurodytais skiltyje Apie mus / Mūsų kontaktai. Pardavėjo nurodytais atvejais prekės užnešimo ir iškrovimo paslaugos papildomai apmokamos Pirkėjo sąskaita.
4.2.2. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią pristatymo vietą. Prekes priima Prekės užsakymą pateikęs asmuo, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei Prekės užsakymas yra suformuojamas Pirkėjo vardu, bet Pirkėjas neturi galimybės priimti prekę, Prekės užsakyme turi būti nurodytas asmuo, kurį Pirkėjas įgalioja priimti Prekę. Jei Prekė yra pristatyta Pirkėjo nurodytu adresu, tačiau Pirkėjas neturi galimybės pats priimti Prekės, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekės pristatymo neįgaliotam asmeniui.
4.2.3. Jei kartu pasirenkamas Prekės apmokėjimo būdas "grynais", Prekės pristatymo momentu būtina turėti tikslią Prekės užsakymo sumą. Pirkėjui neturint tikslios sumos, kurjeris turi teisę atsisakyti perduoti Prekę. Pakartotinis Prekės pristatymas apmokestinamas tokia pat suma, kaip ir pirminis pristatymas.
4.3. Aktuali informacija visada pateikiama skiltyje Informacija apie pristatymą.
4.4. Pasirinkus užsakymo atsiėmimą sandėlių adresais nurodytais skiltyje Apie mus / Mūsų kontaktai:
4.4.1. Prekes būtina atsiimti per 3 (tris) darbo dienas po Pardavėjo informavimo Pirkėją elektroniniu paštu, kad Prekės paruoštos atsiėmimui;
4.4.2. Prekę atsiima Prekės užsakymą pateikęs asmuo, ar Prekės užsakymą pateikusio asmens nurodytas (įgaliotas) asmuo, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
4.5. Prekių pristatymo terminai yra nurodomi prie kiekvienos Prekės aprašymo. Pardavėjo nurodomi terminai yra preliminarūs. Pardavėjas negali garantuoti, kad Prekės visais atvejais be išimties bus pristatomos nurodytais terminais. Išimtiniais atvejais užsakymo terminas gali pailgėti papildomai 1-7 darbo dienomis, tačiau apie tokią išimtį atsakingas darbuotojas Pirkėją informuoja telefonu arba el. paštu. Preliminarus Prekių pristatymo terminas, be kita ko, netaikomas tais atvejais, kai Pardavėjas neturi Prekės sandėlyje bei nedelsiant informuoja Pirkėją apie užsakytų Prekių trūkumą. Pirkėjas sutikdamas su šiomis Taisyklėmis aiškiai pareiškia ir sutinka, kad išimtiniais atvejais Prekių pateikimas gali vėluoti. Pardavėjas įsipareigoja suderinti su Pirkėju kitas pristatymo sąlygas.
4.6. Prekės yra pristatomos Lietuvos, Latvijos, Estijos teritorijoje, įskaitant Kuršių Neriją, Estijos salos. Pristatymo sąlygos į Kuršių Neriją ir Estijos salas nurodomos skiltyje Informacija apie pristatymą.
4.7. Užsisakius daugiau nei vieną Prekę, Prekės gali būti pristatytos skirtingu laiku. Papildomas pristatymo mokestis šiais atvejais nėra taikomas.
4.8. Prekių atsitiktinio sugedimo ir žuvimo rizika pereina Pirkėjui nuo Prekės perdavimo momento.
4.9. Jei Prekių nepavyksta įteikti Pirkėjui arba Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už Prekes iš anksto, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju ir susitaria dėl kitų pristatymo sąlygų. Jei su Pirkėju nepavyksta susitarti dėl kitų pristatymo sąlygų (ar Pirkėjas vis tiek neatsiima ar nepriima Prekių), Prekės užsakymas yra anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už Prekę sumokėti pinigai, išskyrus Pardavėjo patirtus nuostolius dėl prekės pristatymo, pinigų grąžinimo ir kitų patirtų užsakymo anuliavimo išlaidų.
4.10. Prekių pristatymo momentu Pirkėjas kartu su Pardavėju ar jo įgaliotu atstovu (kurjerio transporto įmonės atstovu), turi patikrinti siuntos tvarkinga pakuotės būklę. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas ar Pirkėjo atstovas būtinai privalo užpildyti specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame nurodo rastus pažeidimus ir juos užfiksuoja. Taip pat Pirkėjas turi pranešti elektroninės parduotuvės darbuotojui nurodytais kontaktais sklityje Apie mus / Mūsų kontaktai apie gauta pažeistą pakuotę, kuo įmanoma greičiau. Praėjus parai po prekės priėmimo ir nepranešus apie pažeistą pakuotę, įmonė atsisako priimti pretenzija ir tai laikoma, kad siunta ar pakuotė nėra pažeista.
4.11. Pirkėjo teisės ir pareigos, susijusios su Prekių priėmimu ir kokybės patikrinimu, papildomai nurodytos skiltyje Informacija apie pristatymą.

5. Prekių kokybė ir garantija

5.1. Pardavėjas garantuoja Prekių kokybę (kokybės garantija pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus). Prekė atitinka Prekės pirkimo – pardavimo sutartį, jei:
5.1.1. Prekė atitinka Pardavėjo pateiktą Prekės aprašymą;
5.1.2. Prekė atitinka įprastus kokybės reikalavimus, taikomus to paties pobūdžio Prekėms;
5.1.3. Prekė turi tas savybes, kurių Pirkėjas galėjo protingai tikėtis, t. y. kurios būtinos Prekei, kad ją būtų galima naudoti pagal įprastinę ar specialią paskirtį;
5.1.4. Parduotų Prekių kiekis, dydis ar svoris atitinka Sutarties sąlygas.
5.2. Pardavėjas neatsako jei realus Prekės dydis, forma, spalva neatitinka naudojamo Prekės atvaizdo dėl Pirkėjo naudojamos techninės įrangos, atvaizduojančios Prekę jos užsakymo metu, techninių atvaizdavimo ypatybių. Pirkėjas turi vadovautis ne vien Prekės atvaizdu bet ir išsamiai susipažinti su Prekės aprašymu.
5.3. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo Pirkėjo teisių, susijusių su nekokybiškomis prekėmis. Detali informacija apie prekių garantiją pateikiama skiltyje Garantiniai įsipareigojimai.
5.4. Jeigu skaitmeninių elementų turinčios prekės pirkimo–pardavimo sutartyje numatytas nuolatinis skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimas tam tikrą laikotarpį, Pardavėjas yra atsakingas už skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos trūkumus, kurių atsiranda ar kurie paaiškėja per dvejus metus nuo skaitmeninių elementų turinčios prekės pristatymo.
5.5. Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos bei grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais ir šiomis Taisyklėmis.
5.6. Jeigu parduota Prekė yra nekokybiška, Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu pareikalauti Prekę pataisyti (remontuoti) arba ją pakeisti tinkamos kokybes Preke, išskyrus atvejus, kai reikalavimo neįmanoma įvykdyti arba Pardavėjas dėl to patirtų neproporcingų išlaidų, palyginti su išlaidomis kitam reikalavimui įgyvendinti, atsižvelgiant į visas aplinkybes, įskaitant:
5.6.1. Prekės vertę, jeigu prekė neturėtų trūkumų;
5.6.2. Prekės trūkumų (neatitikties) reikšmingumą;
5.6.3. tai, ar kitokio reikalavimo taikymas nesukeltų nepatogumų Pirkėjui.
5.7. Pardavėjas turi teisę atsisakyti užtikrinti tinkamą Prekės kokybę, jeigu Prekės neįmanoma pataisyti ar pakeisti arba jeigu dėl to Pardavėjas patirtų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į visas aplinkybes, įskaitant nurodytas Taisyklių 5.6 punkte.
5.8. Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu reikalauti sumažinti Prekės kainą arba nutraukti Sutartį, jeigu:
5.8.1. Pardavėjas prekės nepataisė ar nepakeitė arba Prekės pataisymas ar pakeitimas neatitinka Taisyklių 5.6 punkte nustatytų reikalavimų, arba Pardavėjas, pagal Taisyklių 5.7 punktą atsisakė užtikrinti tinkamą Prekės kokybę;
5.8.2. Prekės trūkumas atsirado, nors Pardavėjas bandė užtikrinti Prekės kokybę;
5.8.3. Prekės trūkumas yra esminis, neproporcingai apribojantis galimybes įgyvendinti Pirkėjo reikalavimus Prekę pataisyti (remontuoti) ar ją pakeisti tinkamos kokybės Preke.
5.8.4. Pardavėjas nurodo arba iš aplinkybių yra aišku, kad Pardavėjas per protingą terminą neužtikrins tinkamos Prekės kokybės arba tai sukels didelių nepatogumų Pirkėjui.
5.9. Savo pasirinkimą dėl teisių, susijusių su netinkamos kokybės Prekių įsigijimu, įgyvendinimo Pirkėjas gali išreikšti tik kartu grąžindamas Prekę Pardavėjui.
5.10. Pirkėjas negali nutraukti Sutarties, jei Prekės trūkumas yra nedidelis.
5.11. Jei Pirkėjas nusipirko netinkamos kokybės Prekę (Prekė sugedo, neveikia ir kita), Prekės garantinis remontas atliekamas nemokamai, taip pat Pardavėjas prisiima Prekės grąžinimo garantiniam remontui ar pakeitimui išlaidas.
5.12. Pirkėjas turi teisę sustabdyti Prekės kainos ar jos dalies mokėjimą, iki Pardavėjas įvykdys šioje Taisyklių dalyje nustatytas Pardavėjo pareigas.
5.13. Pirkėjas, siekdamas įgyvendinti šioje Taisyklių dalyje nustatytas teises, privalo pranešti Pardavėjui apie Prekės kokybės reikalavimų neatitiktį ne vėliau kaip per du mėnesius nuo neatitikties aptikimo dienos.
5.14. Garantinį remontą atlieka autorizuoti serviso centrai. Pateikiant Prekę garantiniam remontui pakanka turėti pirkimo dokumentą arba užpildytą garantinį lapą (jei jis konkrečiai prekei reikalingas). Informacija apie garantinį aptarnavimą pateikiama skiltyje Garantiniai įsipareigojimai.
5.15. Iškilus Prekės kokybės netinkamumo klausimams, Pirkėjas gali kreiptis į UAB "Sporto technika" atsakingus asmenis kontaktais nurodytais skiltyje Apie mus / Mūsų kontaktai.
5.16. Tuo atveju, jei elektroninėje parduotuvėje pirkta prekė garantiniu laikotarpiu sugedo bei Pirkėjo reikalavimo buvo pateikta Pardavėjui pataisyti, tačiau yra nustatoma, kad Prekė yra nepataisoma, autorizuotas servisas grąžina Prekę ir išduoda pažymą, patvirtinančią šį faktą, Pirkėjui. Pirkėjas, pateikęs šią pažymą Pardavėjui, turi teisę reikalauti pakeisti Prekę į kitą tokią pačią ar bet kokią analogišką tinkamą prekę, arba UAB "Sporto technika" įsipareigoja gražinti sumokėtus pinigus. Skenuotą pažymą reikia siųsti atsakingam darbuotojui kontaktais nurodytais skiltyje Apie mus / Mūsų kontaktai, bei sutarti dėl tolesnės prekės apkeitimo arba pinigų grąžinimo procedūros.
5.17. Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per Prekės įsigijimo dokumente nurodytą kokybės garantijos terminą.
5.18. Pinigai už netinkamos kokybės Prekę Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) dienų nuo prašymo grąžinti pinigus pateikimo ir Prekės grąžinimo Pardavėjui arba Pirkėjui pateikus įrodymus, kad Prekė buvo išsiųsta Pardavėjui. Jei Prekė nėra grąžinta Pardavėjui, 14 (keturiolikos) dienų terminas skaičiuojamas nuo faktinio Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Pirkėjas sutikdamas su Taisyklėmis, sutinka, kad pinigai būtų grąžinti į banko sąskaitą, nebent Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
5.19. Pinigai nėra grąžinami už Prekes, kurios buvo tyčia ar dėl neatsargumo sugadintos arba buvo netinkamai naudojamos ne pagal paskirtį ar naudojimo taisykles.
5.20. Konkrečių Prekių netinkamos kokybės Prekių gražinimo sąlygos gali būti nurodytos su jomis pateikiamuose garantiniuose talonuose.
5.21. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos Prekės, kurias Pirkėjas užsakė, Pirkėjas turi nedelsiant, be ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją kontaktais nurodytais skiltyje Apie mus / Mūsų kontaktai. Pardavėjas nedelsiant savo sąskaita paima prekes ir keičia Pirkėjo užsakytomis prekėmis. Jei Pardavėjas nebeturi užsakytų Prekių, Pardavėjas grąžina Pirkėjui pinigus ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų.

6. Sutarties atsisakymo teisė

6.1. Pirkėjas turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti Sutarties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienųnuo Sutarties sudarymo, pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui bei grąžinti tinkamos kokybės Prekę.
6.2. Galimas tinkamos kokybės Prekių grąžinimas reiškia, kad Pirkėjas minėtu 14 kalendorinių dienų laikotarpiu persigalvojęs ar dėl kitų priežasčių nusprendęs atsisakyti Prekės, turi teisę informuoti Pardavėją, atsisakyti Sutarties ir atgauti sumokėtus pinigus, tokia tvarka:
6.2.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekės pristatymo dienos. Prekę Pirkėjas privalo sugrąžinti Pardavėjui savo lėšomis per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo pranešimo Pardavėjui dėl pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo pateikimo;
6.2.2. Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti nurodyta teise atsisakyti sutarties, jei Pirkėjas buvo sudaręs vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.
6.2.3. Jeigu Pirkėjas pasinaudoja teise atsisakyti sutarties, kai už daiktą visiškai ar iš dalies sumokama pagal tam tikslui Pardavėjo ir Pirkėjo arba Pardavėjo ir trečiojo asmens sudarytą vartojimo kredito sutartį, tai ta vartojimo kredito sutartis turi būti nutraukiama be jokių papildomų įsipareigojimų Pirkėjui.
6.3. Pageidavimą atsisakyti Sutarties Pirkėjas išreiškia raštu, siųsdama pranešimą Pardavėjui skiltyje Prekių grąžinimas / keitimas. Pardavėjas patvirtina apie pranešimo gavimą. Prašyme grąžinti pinigus nurodoma detali užsakymo informacija: užsakymo numeris, data, prekė, kaina, pristatymo data, sąskaita Pinigų grąžinimui. Tuo atveju, jei pinigai grąžinami ne į pirkėjo, o į kito asmens sąskaitą, privaloma pateikti Pirkėjo išduotą įgaliojimą trečiajam asmeniui priimti grąžinamus pinigus.
6.4. Prekės gražinamos į sandėlį nurodytą adresu skiltyje Apie mus / Mūsų kontaktai arba kitu Pardavėjo nurodytu adresu. Jei prekės grąžinamos ne tiesiogiai pristatant į nurodytą biurą, Pirkėjas turi rinktis prekės grąžinimą per kurjerių tarnybą, užtikrinant Prekės grąžinimą iki Pardavėjo. Pardavėjas įspėja, kad autobusų siuntų tarnyba ar paštas nepristato siuntų iki galutinio adresato (Pardavėjo), todėl Prekė turi būti pristatomos arba per kurjerių tarnybą arba pristatant Prekę tiesiogiai.
6.5. Atsisakant sutarties ir grąžinant kokybiškas Prekes, Pirkėjas privalo laikytis šių sąlygų:
6.5.1. grąžinama Prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
6.5.2. Prekė turi būti nenaudota ir Pirkėjo nesugadinta;
6.5.3. Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);
6.5.4. grąžinama Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
6.5.5. grąžinant Prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas);
6.5.6. Pardavėjui privalo būti pateikta užpildyta Pardavėjo patvirtinta Prekės grąžinimo forma skiltyje Prekių grąžinimas / keitimas.
6.6. Pirkėjui atsisakius Sutarties, grąžinami visi tik už Prekes sumokėti pinigai, neįskaitant pristatymo išlaidų. Jei grąžinamos tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties Prekių užsakymo Prekėms, perkant tik jas, būtų taikytas mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas perkant Prekes kartu su grąžinama Preke ir tik ta apimtimi, kuri lygi minėtų tarifų skirtumui.
6.7. Pardavėjas turi teisę iš gražinamos Pirkėjui sumos išskaičiuoti suteiktą papildomos nuolaidos sumą, jei Pirkėjas pasinaudoja papildoma pasiūlymo nuolaida ir vėliau atšaukė užsakymą (grąžino) bent vieną kokybišką Prekę iš pasiūlymo, kuriam buvo pritaikyta nuolaida.

7. Tinkamos kokybės prekių keitimas

7.1. Pirkėjas, per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės priėmimo dienos, gali pakeisti įsigytą Prekę analogiška kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo Prekėmis. Jei dėl Prekių keitimo atsiranda kainų skirtumas, Pirkėjas privalo Pardavėjui sumokėti kainos skirtumą. Pageidavimą pakeisti Prekę Pirkėjas išreiškia užpildydamas forma Prekių grąžinimas / keitimas.
7.2. Pirkėjas savo teise pakeisti nepatikusią Prekę (dėl formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo) gali pasinaudoti remdamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001.06.11 nutarimu Nr. 697 (2014.07.22 nutarimo Nr. 738 redakcija) patvirtintomis "Mažmeninės prekybos taisyklėmis" (toliau – Mažmeninės prekybos taisyklės).

8. Pirkėjo ir Pardavėjo teisės ir pareigos

8.1. Pirkėjas:
8.1.1. turi teisę apsipirkti www.SportoTechnika.lt, www.SportaTehnika.lv, www.SpordiTehnika.ee šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
8.1.2. turi teisę sudaryti Sutartį ar jos atsisakyti, pakeisti ar grąžinti kokybišką Prekę šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
8.1.3. turi teisę į pažeistų teisių gynimą įsigijęs nekokybišką Prekę;
8.1.4. įsipareigoja pateikdamas Prekės užsakymą nurodyti tik teisingus ir išsamius duomenis, būtinus Prekės užsakymui, jiems pasikeitus, nedelsiant duomenis atnaujinti;
8.1.5. įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis UAB "Sporto technika" teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo apriboti Pirkėjo teisę naudotis pirkėjo aplinka, jei nustato nesąžiningus ar neteisėtus Pirkėjo veiksmus;
8.1.6. privalo atsiskaityti su Pardavėju už nupirktas Prekes ir paslaugas;
8.1.7. privalo laikytis šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.
8.2. Pardavėjas:
8.2.1. turi teisę keisti šias Taisykles, elektroninės parduotuvės funkcijas, elektroninės parduotuvės prekių pasiūlą, apimtį, pobūdį. Pirkėjui nesutikus su Pardavėjo pakeitimais, Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą;
8.2.2. turi teisę anuliuoti užsakymą, jei Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimo būdą per elektroninę bankininkystę ar banko pavedimu neapmoka už Prekes per 7 (septynias) darbo dienas;
8.2.3. turi kitas teises, numatytas šiose Taisyklėse, kituose Pardavėjo priimtuose lokaliniuose aktuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose;
8.2.4. įsipareigoja dėti pastangas laiku ir tinkamai įvykdyti Pirkėjo užsakymą;
8.2.5. įsipareigoja suteikti visą būtiną informaciją;
8.2.6. gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
8.2.7. įsipareigoja iš anksto informavęs Pirkėją pasiūlyti Pirkėjui kitą Prekę, jei neturi galimybės pateikti Pirkėjui jo užsakytos Prekės. Pirkėjui atsisakius priimti kitą Prekę, kuri savybėmis yra kiek įmanoma panašesnė į užsakytąją, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas ir atšaukti užsakymą.

9. Atsakomybė

9.1. Pirkėjas atsako už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve, įskaitant atsako už savo asmens duomenis, jų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Pirkėjas prisiima atsakomybę už trečiųjų asmenų naudojimąsi Pirkėjo aplinka. Jei tretieji asmenys prisijungia prie Pirkėjo aplinkos, Pardavėjas laiko tokį asmenį Pirkėju.
9.2. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjui kyla nuostoliai dėl to, kad Pirkėjas, nepaisant Pardavėjo rekomendacijų ir nurodymų, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis ir jose nurodytomis informacinėmis nuorodomis, Privatumo politika ar kitais šiose Taisyklėse nurodytais dokumentais, nors tokia galimybė jam nebuvo jokiais būdais apribota.
9.3. Už Sutarties, sudarytos elektroninėje parduotuvėje www.SportoTechnika.lt, www.SportaTehnika.lv, www.SpordiTehnika.ee, šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
9.4. Pardavėjas parduoda namų ir profesionalaus naudojimo Prekes elektroninėje parduotuvėje. Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti namų naudojimo parduodamų Prekių komerciniais, verslo ar aptarnavimo tikslais ir Pardavėjas nebus atsakingas už bet kokį Pirkėjo negautą pelną, verslo nuostolius, veiklos sutrikdymą ar nuostolius dėl prarastos verslo galimybės.
9.5. Pardavėjas neatsako už kitų asmenų pateikiamą informaciją tinklapiuose, net jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų asmenų tinklapius.

10. Informavimas

10.1. Šiose taisyklėse nurodomi pranešimai siunčiami raštu, reiškia ir elektroninių laiškų siuntimą. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia pirkėjo užsakymo pateikimo metu nurodytu elektroniniu paštu arba nurodytu telefonu.
10.2. Pirkėjas privalo visus pranešimus Pardavėjui siusti tik kontaktais nurodytais skiltyje Apie mus / Mūsų kontaktai.

11. Prekių rūšiavimas ir reitingavimas

11.1. Elektroninėje parduotuvėje pateikiamos Prekės nuo pigiausios iki brangiausios automatiškai, o Prekės kurių šiuo metų neturim yra sąrašo pabaigoje.
11.2. Elektroninėje parduotuvėje Pardavėjo nėra vykdomas Prekių rūšiavimas ar reitingavimas pagal Prekių tiekėjų ar kitų suinteresuotų trečiųjų asmenų apmokamą reklamą.

12. Nenugalima jėga (force majeure)

12.1. Pardavėjas nebus atsakingas už Sutarties ar bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymo arba pavėluoto įvykdymo, jeigu toks neįvykdymas ar vėlavimas atsirado dėl Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių (nenugalimos jėgos).
12.2. Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis reiškia bet kokį veiksmą ar įvykį, kurio Pardavėjas pagrįstai negali kontroliuoti (nenugalima jėga).
12.3. Tuo atveju, jeigu įvyksta Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis, kuris daro įtaką tinkamam Pardavėjo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui, Pardavėjas nedelsdamas informuos Pirkėją, ir Pardavėjo įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, vykdymas bus sustabdytas ir įsipareigojimų įvykdymo terminas bus pratęstas Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių trukmei.

13. Kitos nuostatos

13.1. Šios Taisyklės gali būti Pardavėjo vienašališkai keičiamos. Jei po Taisyklių pakeitimo Pirkėjas toliau naudojasi elektronine parduotuve, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su atnaujintomis Taisyklėmis.
13.2. Šios Taisyklės taikomos bet kokiai Sutarčiai, sudaromai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.
13.3. Pirkėjas turi teisę reikšti pretenziją Pardavėjui dėl įsigytų Prekių ir (ar) paslaugų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
13.4. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl įsigytos prekės Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje.
13.5. Šios Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
13.6. Paskutinio redagavimo data: 2023-12-12